Fintech’in gelecekteki rolünü ortaya koyan 10 önemli tespit


Finans hizmetlerini çok daha hızlı ve kolay hale getirme amacıyla geliştirilen finans teknolojileri, geleceğin iş modellerini inşa ederken eski iş modellerinin çağı yakalamasına da katkıda bulunuyor. Fintech olarak da anılan bu teknolojik çözümler, işletme ve kullanıcılara sağladığı avantajların yanı sıra dünya ekonomisinin şekillenmesinde de rol oynuyor. İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren fintech’in gelecekteki rolünü ortaya koyan 10 tespit...


1) Ekonomik büyüme


Finansal okuryazarlığın artmasında ve dijital dönüşümün yaygınlaşmasında önemli ölçüde etkisi olan ödeme teknolojilerinin ülkelerin ekonomik kalkınmasında da söz sahibi olduğunu savunmak yanlış olmaz. Hatta 2011-2015 yılları arasında 70 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, fintech’in ekonomik büyümedeki rolünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bu araştırmaya göre, elektronik ödeme ürünlerinin kullanımı 70 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına 296 milyar dolar katkıda bulundu. Bu tutarın, küresel GSYİH’nin yüzde 95’ini oluşturduğunu da belirtmekte fayda var.


2) Teknolojik gelişmeler


Fintech, sektörel ihtiyaçlar odağında diğer teknolojik gelişmelerden beslenen bir alan olduğundan yeni çözümlerin geliştirilmesinde de önemli bir çıkış noktası olarak görev alıyor. Farklı kesimlerden tüketicilerin yeni nesil finans çözümleri sayesinde teknolojiye katılımını destekleyen fintech, iş yerlerinin de müşterilerine teknolojiyi kullanarak daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatabilmelerine katkıda bulunuyor.


3) İnovasyon


Yeni nesil ödeme teknolojileri, ödeme ve bankacılık sektöründeki rekabetin artması ile daha yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini tetiklerken geleneksel yöntemlerin de ileriye taşınmasını destekliyor. Böylece pazarda benimsenmiş olan ödeme yöntemleri, hem kullanıcı hem de işletmeler açısından daha avantajlı hale getirilebiliyor.


4) Sürdürülebilirlik


Fintech sayesinde hız kazanan finansal süreçleri; lojistik, ürün tedariği gibi ticari operasyonların da pratikleşmesini sağlıyor. Bu da kaynakların daha doğru yöne aktarılmasına ve verimli kullanılmasına ortam hazırlıyor. Sonuç olarak, iş süreçlerini iyileştiren işletmelerin sürdürülebilirlik kazanmaları da mümkün olabiliyor.


5) Dönüşüm


Fintech alanında yaşanan gelişmeler, iş modellerinin de çeşitlenmesine katkıda bulunuyor. Farklı teknolojilerle finans hizmetlerinin genişletilmesine olanak sağlayan fintech; yapay zeka programcılığı, arayüz tasarımcılığı gibi yeni pozisyonların doğmasına ön ayak oluyor. Bu şekilde yepyeni meslek tanımlarının ortaya çıkması ise finans sektörünün sürekli bir dönüşüm içinde olduğunun bir kanıtı niteliğinde.


6) Yeni teknoloji merkezleri


Yerel pazarların ihtiyaçları doğrultusunda yeni finans çözümleri kurgulamaya odaklanan firmalar, kendi teknoloji üslerini inşa ediyorlar. Bu gelişme de yeniliklerin yalnızca Silikon Vadisi’nden değil, dünyanın pek çok farklı noktasından çıkabileceğine işaret ediyor.


7) Şeffaflık


Fintech, firmaların ve müşterilerin finansal işlemlerin maliyetleri hakkında fikir sahibi olmaya imkan yaratıyor. Çünkü bu alanda geliştirilen ve kullanıma sunulan çözümler ile performans takibi yapmak mümkün olabildiğinden alışılagelmiş yöntemlerle de kıyas yapmak söz konusu olabiliyor. Finans teknolojilerinin izlenebilirlik özelliği, finansal hizmetlerin hem daha şeffaf hem de daha pratik olmasını sağlıyor.


8) İş birliği


Fintech’in doğası gereği, ödeme ve bankacılık alanında faaliyet gösteren kurumların hizmetlerini çeşitlendirebilmelerinde diğer bilişim firmaları ile yarattıkları sinerjinin etkili olduğunu savunmak mümkün. Öte yandan normal koşullarda pazarda birbiri ile rekabet eden firmaların da hizmet alanlarını geliştirebilmek adına iş birliği yoluna gittikleri rahatlıkla gözlemlenebilir. Sektörlerin gelişmesi ve pazarların büyümesi anlamında yürütülen bu iş birliği stratejisi, yerelde ve küresel ölçekte önemli adımlar atılabilmesinin önünü açabiliyor.


9) Fiziksel sınırların ortadan kalkması


İnternetin yaygınlaşmasıyla çizgileri giderek belirsizleşen coğrafi sınırlar, fintech çözümleri ile daha önceden hayal bile edilemeyecek kolaylıkların mümkün hale gelmesiyle iyiden iyiye yok oluyor. Örneğin, İstanbul’da bulunan birinin Tokyo’daki biri ile sosyal ağlar üzerinden iletişime geçebilmesi gibi kredi almak-vermek, para transferi yapmak da aynı şekilde gerçekleşebiliyor. Bu tür gelişmeler, fintech girişimlerinin dünya çapında ilgi ve destek görmesini sağlıyor.


10) Sektör büyüklüğü


Geçtiğimiz 10 yıl içinde fintech alanına yapılan yatırımların miktarı katlanarak büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. 2010 yılında 1,8 milyar dolar olan fintech yatırımlarının 2015’e gelindiğinde 19 milyar doları bulması da bunun en açık göstergelerinden.

Rakamlardan da anlaşılacağı gibi fintech girişimlerinin ve ödeme kuruluşlarının giderek önem kazanıyor oluşu, fintech’in finans sektörünün büyümesinde ne kadar etkin bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koyuyor

İşletmelerin ve müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen ve yaygınlaşmaya devam eden yeni nesil ödeme çözümleri, fintech’in gelecekte günlük hayatın içinde çok daha sağlam bir yere sahip olacağına işaret ediyor. Siz de işletmenizi geleceğe taşımak istiyorsanız, iPara gibi güvenilir ve pazara yön veren yenilikçi bir ödeme kuruluşu ile çalışmanızda fayda var. Hemen iPara üye iş yeri olun, rekabette farklılaşmak için önemli bir adım adın.


Etiket​


Fintech, finans teknolojileri, ödeme çözümleri, bankacılık, ödeme kuruluşları, ödeme yöntemleri, finans sektörü, ekonomi ​