Yatırımcı İlişkileri


Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun T.T.K. 414. Maddesi gereği ilanlı olarak 28/08/2019 tarihinde ve saat 10:00’da Harbiye Mahallesi Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6/4 Şişli/İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir.